Νάντι = το νεύρο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η λέξη Σοντανά προέρχεται από τη λέξη Σούντι = εξαγνίζω.
Αυτό που εξαγνίζει τα νεύρα.
Η Νάντι Σοντανά είναι η σημαντικότερη Πραναγιάμα. Είναι η Πραναγιάμα των τελετουργιών και του
διαλογισμού, η μόνη που υπήρχε από την εποχή της Βέδας.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ελάτε σε Πάντμα Άσανα ή καθήστε οκλαδόν, κρατήστε ίσια την πλάτη, με το πηγούνι προς τα μέσα. Λυγίστε ελαφρώς τους αγκώνες και ακουμπήστε τις παλάμες στους μηρούς. Κλείστε τα μάτια.
Εισπνοή: Αριστερό ρουθούνι.
Εκπνοή: Δεξί ρουθούνι.
Εισπνοή: Δεξί ρουθούνι.
Εκπνοή: Αριστερό ρουθούνι.
Κάντε 12 αναπνοές (6 κύκλους)

Όταν χρησιμοποιείται η τεχνική της Εισπνοής ή της Εκπνοής από ένα ρουθούνι , το δεξί χέρι είναι σε Μρyκι Μούvτρα. Μρyκι = το κεφάλι του ελαφιού.

Τεχνική Μργκι Μούντρα
Λυγίστε τον δείκτη και τον μέσο του δεξιού χεριού και ακου μπήστε τα ακροδάχτυλά τους στην παλάμη. Ισιώστε τα υπόλοιπα δάχτυλα.

Τεχνική αναπνοής από το ένα ρουθούνι

Σημείωση: Στην αναπνοή από το ένα ρουθούνι δεν χρησιμοποιείται η τεχνική Ουτζάyι.
Εισπνοή από το αριστερό ρουθούνι: Με το δεξί χέρι σε Μρyκι Μούvτρα, λυγίστε τον αγκώνα και φέρτε το δεξί χέρι μπροστά στη μύτη. Βάλτε τον δεξιό αντίχειρα στο πτερύγιο του δεξιού ρουθουνιού και τον παράμεσο στο πτερύγιο του αριστερού ρουθουνιού. Πιέστε το πτερύγιο του δεξιού ρουθουνιού , έτσι ώστε να κλείσετε εντελώς τη δίοδο του αέρα μέσα από το δεξί ρουθούνι. Με τον παράμεσο του δεξιού χεριού, πιέστε εν μέρει το πτερύγιο του αριστερού ρουθουνιού. Εισπνεύστε από το αριστερό, μερικώς φραγμένο, ρουθούνι.
Εκπνοή από το δεξί ρουθούνι: Πιέστε το πτερύγιο του αριστερού ρουθουνιού ώσπου να κλείσει εντελώς . Χαλαρώστε ελαφρώς τον αντίχειρα του δεξιού χεριού, για να απελευθερώσετε εν μέρει το πτερύγιο του δεξιού ρουθουνιού. Εκπνεύστε από το δεξί ρουθούνι .
Σε περίπτωση ρινικής απόφραξης (συνάχι, ρινίτιδα κ.λπ.), που εμποδίζει μια άνετη Εισπνοή, δεν κάνετε τη Νάντι Σοντανά.

Τρόπος μέτρησης του αριθμού των αναπνοών:
Μετρήστε τον αριθμό των αναπνοών χρησιμοποιώντας το αριστερό χέρι.
Στο τέλος της πρώτης Εκπνοής, βάλτε τον αντίχειρα στην πρώτη φάλαγγα του μικρού δαχτύλου.
Στο τέλος της δεύτερης Εκπνοής , βάλτε τον αντίχειρα στη δεύτερη φάλαγγα του μικρού δαχτύλου.
Στο τέλος τη ς επόμενης Εκπνοής, βάλτε τον αντίχειρα στην τρίτη φάλαγγα του μικρού δαχτύλου.
Συνεχίστε έτσι με τον παράμεσο, τον μέσο και τον δείκτη.
Έτσι, όταν ο αντίχειρας φτάσει στην τρίτη φάλαγγα του δείκτη, αυτή θα είναι η δωδέκατη αναπνοή (δηλαδή ο 6ος κύκλος).

×
×

Cart