αναλυτικο προγραμμα σπουδων

Α. Τα οχτώ μέλη της Γιόγκα:

 1. Yamas

– Ένα ξεχασμένο μέλος

– Πώς να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τη φύση, το περιβάλλον μας και τους άλλους

– Η επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή προϋποθέτει την άσκηση και των 5 Yamas

 1. Niyamas

– Ένα ακόμα ξεχασμένο μέλος

– Πώς να αντιμετωπίζουμε αυτή τη ζωή.

– Η επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή προϋποθέτει την άσκηση και των 5 Νιγιάμας

 1. Asana

– Ιστορία της σύγχρονης γιόγκα

– Η Χάθα Γιόγκα όπως διδάσκεται σήμερα είναι σχετικά νέα

– Ο Krishnamacharya και οι 4 μαθητές/γενεαλογίες του

– Η Χάθα Γιόγκα διδάσκονταν σε ιδιαίτερα μαθήματα από δάσκαλο σε μαθητή

– Διαφορετικά στυλ της Χάθα Γιόγκα σήμερα

– Τι χρειάζεται για να διδάξετε μια τάξη γιόγκα

Ανατομία

– Εύρος κίνησης

– Μύες, αρθρώσεις, περιτονία

– Μυϊκή διάταση

– Συμπίεση Άρθρωσης

– Πως οι σωματικές αναλογίες επηρεάζουν την άσκηση στις άσανας

– Κινητικότητα και ελαστικότητα

– Έκταση Άρθρωσης και Διάταση Μυός

Ακολουθία ασκήσεων σε ομαδικό μάθημα

 1. Η προθέρμανση (Ενότητα Ι)
 2. Καρέκλα και παραλλαγές (Ενότητα ΙΙ)
 3. Χαιρετισμός στον Ήλιο (Ενότητα ΙΙΙ)
 4. Ο Πολεμιστής και παραλλαγές (Ενότητα IV)
 5. Η Θεά και παραλλαγές(Ενότητα V)
 6. Όρθιες θέσεις ισορροπίας (ενότητα VI)
 7. Ασκήσεις κορμού στο έδαφος (Ενότητα VII)
 8. Εκτάσεις σπονδυλικής στήλης στο έδαφος (Ενότητα VIII)
 9. Κάμψεις προς τα εμπρός στο έδαφος (Ενότητα IX)
 10. Τελικές σπονδυλικές στροφές (Ενότητα Χ)
 11. Ασκήσεις αναπνοής (Ενότητα XI)
 12. Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση & Σαβάσανα (Ενότητα XII)
 1. Πραναγιάμα

– Θωρακικό διάφραγμα

– Αναπνοή από τη μύτη έναντι αναπνοής από το στόμα

-Συμπαθητικό και Παρασυμπαθητικό Νευρικό σύστημα

– Διαφραγματική αναπνοή

– Εναλλασσόμενη Αναπνοή

– Καπαλαμπάτι Αναπνοή

– Όρθια αναπνοή για ζέσταμα

– Οφέλη ασκήσεων αναπνοής

 1. Πρατιαχάρα

– Τι σημαίνει απόσυρση των αισθήσεων

– Τσάκρας – Καθαρισμός & Ενδυνάμωση

–  Ο ορισμός της ενέργειας Κουνταλίνι

– Οι κίνδυνοι του να προχωράμε πολύ γρήγορα στην πρακτική μας

–  Φιλοσοφία Σάνκυα – Purusha & Prakriti

– Επίγνωση και δράση

 1. Ντάρανα

– Η Συγκέντρωση ως προαπαιτούμενο για το Διαλογισμό

– Τεχνικές συγκέντρωσης

– Ασκήσεις συγκέντρωσης

– Οι ασκήσεις αναπνοής ως εργαλείο συγκέντρωσης

 1. Ντιάνα

– Ορισμός του Διαλογισμού

– Ορισμός της Τάντρα Γιόγκα και οι εφαρμογές της στον σύγχρονο κόσμο

-Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους

– Ο ορισμός της ροής, μια επιστημονική οπτική.

– Εγκεφαλικά κύματα

 1. Σαμάντι

– Διάφοροι τύποι Σαμάντι

– Σύγχρονη ερμηνεία

Β. Διδακτική Μεθοδολογία της Γιόγκα

Close Menu