Εκπαίδευση Δασκάλων Γιόγκα 2023-24

Δίδακτρα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ - 300€

(Ενδεικτικά η πληρωμή των δόσεων 20/10, 15/1, 8/4).

×
×

Cart