Τεχνική

Η Oυτζάγι είναι μια φυσική αναπνοή με ιδιαίτερο ήχο, ο οποίος παράγεται από την τριβή του αέρα στο πίσω μέρος του ουρανίσκου, πίσω από τη σταφυλή. Στην Oυτζάγι εισπνέουμε και εκπνέουμε και από τα δύο ρουθούνια, με το στόμα κλειστό.

Φιλοσοφική άποψη

Η Ουτζάγι ξυπνά και τρέφει το Όγιας, το πνευµατικό στοιχείο µέσα µας. Τη δύναµη του Δηµιουργού µέσα µας, που µας βοηθά να τον βρούµε.
Το Όγιας είναι η ανώτερη µορφή (η πιο υψηλή µορφή) της ενέργειας στο ανθρώπινο σώµα. Χάρη στην αδιάλειπτη πρακτική και σ’ έναν εξαγνισµό, άλλες µορφές ενέργειας µεταβάλλονται σε Όγιας και αποµνηµονεύονται απ’ το πνεύµα. Πρόκειται πράγµατι για τη µετατροπή του Όγιας σε απόλυτη συνείδηση.
Το Όγιας δίνει τη δύναµη της ευφυΐας, τη διανοητική δύναµη, την ικανότητα συγκέντρωσης, την ταχύτητα προσοχής και την ταχύτητα επίκλησης. Όλα αυτά αποτελούν εργαλεία για τη διατήρηση της πνευµατικής µας αναζήτησης. Έχει το γαλακτερό λευκό χρώµα του πνευµατικού φωτός. Η Ουτζάγι προέρχεται απ’ το Όγιας. Βρίσκεται µια σταγόνα του στην καρδιά (Χρούνταγια). Στο δεξί µάτι µπορούµε να δούµε ή όχι τη λάµψη αυτού του φωτός.
Ουτζ σηµαίνει πετώ, υπερβαίνω. Ουντ σηµαίνει προέλευση ή ζώνη.
Η αλήθεια είναι µακριά µας, σε υψηλότερη σφαίρα, πέρα απ’ την ανθρώπινη ύπαρξη. Για να αναγνωρίσουµε την αλήθεια πρέπει να υπερβούµε εαυτούς. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρέπει να µάθουµε να πετάµε σαν πουλιά για να πάµε ψηλά και µακριά. Στην πραγµατικότητα η αλήθεια είναι τόσο µακριά που πρέπει να υπερβούµε αυτόν τον κόσµο για να τη βρούµε. 
Είναι τρεις οι παράγοντες που µας εµποδίζουν να τη βρούµε (το σώµα, οι αισθήσεις και το πνεύµα). Πρέπει να µάθουµε να πετάµε πέρα απ’ αυτό το σύµπαν. Τζαγι σηµαίνει πηγαίνω. Υπάρχει µια χρονική ζώνη (Ουντ) γύρω απ’ αυτό το σύµπαν. Πρέπει να τη διασχίσουµε για να βρούµε την αλήθεια.
Η Ουτζάγι µας βοηθά να τρυπήσουµε αυτή τη ζώνη, να πάµε πέρα απ’ τον χρόνο και τον χώρο (πέρα απ’ το δηµιουργηµένο σύµπαν). Γι’ αυτό τον λόγο τη χρησιµοποιούµε σαν Πραναγιάµα, γιατί η αλήθεια είναι πέρα απ’ αυτή τη ζώνη. Είναι µια πολύ σηµαντική Πραναγιάµα στη Γιόγκα.

Όταν χρησιµοποιούµε τις αισθήσεις, όπως το κάνουµε συνήθως, βρισκόµαστε µέσα στον χρόνο αλλά µπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε τις αισθήσεις για να πάµε πέρα απ’ αυτή τη ζώνη, εκεί όπου ο χώρος αλλάζει. Αν εγκαταλείψουµε αυτή την έννοια του χρόνου, η έννοια του χώρου αλλάζει επίσης.
Η Ουτζάγι είναι το υπερβατικό στοιχείο που µας επιτρέπει να πάµε πέρα απ’ αυτή την αντίληψη.
Το σώµα, οι αισθήσεις και το πνεύµα διασκορπίζονται σε πολλές κατευθύνσεις. Για να αναγνωρίσουµε την αλήθεια πρέπει να απελευθερωθούµε απ’ τις αισθήσεις του σώµατος, από τις αντιλήψεις των αισθητηρίων και του πνεύµατος. Οι τρεις αυτοί παράγοντες σχετίζονται µε την αναπνοή µας.
Περίπου 5 δευτερόλεπτα είναι απαραίτητα για να αφήσουµε το σώµα πίσω, 5 δευτερόλεπτα για να σταµατήσουν να διαχέονται οι αισθήσεις και 5 δευτερόλεπτα για να ξεπεράσουµε το σκόρπισµα του πνεύµατος. Μόνο όταν η αναπνοή µας διαρκεί περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα µπορούµε να αναγνωρίσουµε αυτήν την κρυµµένη αλήθεια (εννοείται ότι θα το θέλουµε). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ σηµαντικός ο τρόπος που χρησιµοποιούµε την αναπνοή µας. Το να αρνείται κανείς κάθε πνευµατική αξία είναι η µόνη ασθένεια του Όγιας. Το εµποδίζουµε να λειτουργήσει.

Λειτουργική άποψη

Μέσα στο σώµα µας υπάρχει ένα σύστηµα που διαχειρίζεται διάφορες δραστηριότητες (οργανικές, νευρικές, νοητικές). Η πηγή του είναι είτε στην Κάντα, είτε στο Ναµπί. Τα αποτελέσµατα µιας άσανας δεν προέρχονται µόνο από την ίδια τη θέση (καλύτερη κυκλοφορία, µασάζ) αλλά, επίσης, υπάρχουν συνέπειες από τη διαχείριση και τη δραστηριότητα της θέσης από την Κάντα (φυσικές) και το Ναµπί (νοητικές).
Όγιας : Ο ρόλος αυτής της δύναµης στο βιολογικό µας σώµα (ενέργεια τοποθετηµένη στο Κάντα) είναι να φέρει την αρµονία στα βασικά µόρια και τους κυτταρικούς ιστούς σε αρµονική δοµή. Το Όγιας επιτρέπει να διατηρήσουµε τις λειτουργίες ενός οργάνου του οποίου τα βασικά µόρια είναι κακοσυναρµολογηµένα. Η Ουτζάγι επιτρέπει να διατηρούµε το Όγιας για να υποστηρίζεται η αρµονία και η µοριακή δοµή.
Η Άσανα και η Ουτζάγι εξισορροπούν τις λειτουργίες των οργάνων. Οι δράσεις τους δεν γίνονται ποτέ διεγερτικές.
Η Ουτζάγι επιτρέπει την επιµήκυνση της αναπνοής. Η περίµετρος της αναπνευστικής οδού περιορίζεται.
Ο ήχος που παράγεται βοηθά στη συγκέντρωση, στην περισυλλογή. Όταν ακούει κανείς αδιάκοπα τον ήχο που παράγεται, αυτόµατα συγκεντρώνεται στην Κάντα. Τα µάτια κατευθύνονται αυτόµατα σ’ αυτό το σηµείο, χωρίς να είναι απαραίτητο να το ονοµάσουµε. Η εισαγωγή της Κάντα υπονοεί επίσης την εισαγωγή της συγκέντρωσης.
Ακούγοντας τον ήχο που παράγεται µπορούµε να καταλάβουµε αν αυτός που εκτελεί τη θέση (άσανα) έχει ένταση. Προσφέρει εποµένως τη δυνατότητα να ελέγχουµε τη θέση και να την αλλάζουµε αν υπάρχει υπερβολική ένταση

×
×

Cart