Οι Αφορισμοί (Sutras) του Πατάντζαλι (Patañjali) είναι το βασικό θεωρητικό κείμενο της Γιόγκα. Στα Γιόγκα Σούτρας, ο Πατάντζαλι με εξαιρετικά μεθοδικό και συνοπτικό τρόπο αναπτύσσει τη φιλοσοφία και θεωρία της γιόγκα. Αν και πρόκειται για ένα φιλοσοφικό σύστημα, δεν γράφτηκε για ν΄ αποτελέσει αντικείμενο διανοητικών συζητήσεων. Γράφτηκε με στόχο να εξηγήσει την πρακτική μέθοδο εξερεύνησης των δυνατοτήτων του νου, οδηγώντας τελικά πέρα από αυτόν. Βοηθούν τον ασκούμενο, μέσω του βιωματικού συστήματος της Γιόγκα, να διευρύνει τη γνώση του εαυτού του. Του δίνουν πληροφορίες για τα εμπόδια που θα συναντήσει, για το αν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση και τον ενδυναμώνουν να προχωρήσει παραπέρα.

Σε αυτό το σεμινάριο θα μελετήσουμε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο των Γιόγκα σούτρας, με σκοπό την κατανόηση και την εμβάθυνση στη φιλοσοφική και πρακτική πλευρά της γιόγκα. Συγκεκριμένα θα δούμε:

Πως λειτουργεί ο νους.
Τι είναι η γιόγκα.
Πως πετυχαίνεται.
Ποια είναι τα εμπόδια.
Πως τα ξεπερνάμε.
Ποια είναι τα 8 μέρη της γιόγκα.
Τι είναι ο διαλογισμός.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου, Ώρα: 17:00 – 20:00 
IKKEN DOJO – Πάροδος Λ. Βουλιαγμένης 120, 1ος όροφος, Ελληνικό 

Κόστος: 30€ έως  τις 17/1, 
                45€ μετά τις 17/1

×
×

Cart