ΣΑΜΑ ΒΡΙΤΙ

Σάμα = ίσος, Βρίτι = περιστρέφομαι. Αυτή η Πραναγιάμα βοηθά τον ασκούμενο να φτάσει σε μια ενατένιση πέρα από τον ηλιακό δίσκο. Διευκολύνει τον διαλογισμό γύρω από τον Δημιουργό (Πρατζαπάτι).
Βασική Πραναγιάμα: Νάντι Σοντανά.
Η διάρκεια της κάθε φάσης της αναπνοής μπορεί να υπερβαίνει τα 5 αλλά όχι τα 10 δευτερόλεπτα.

Τεχνική
Εισπνοή: Αριστερό ρουθούνι 5″. Συγκέντρωση: Μπρουμάντια ή Λαλάτα.
Άντα Κούμπακα: 5″. Συγκέντρωση: Μπρουμάντια ή Λαλάτα.
Εκπνοή: Δεξί ρουθούνι 5″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.
Μπάχια Κούμπακα: 5″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.
Εισπνοή: Δεξί ρουθούνι 5″. Συγκέντρωση: Μπρουμάντια ή Λαλάτα.
Άντα Κούμπακα: 5″. Συγκέντρωση: Μπρουμάντια ή Λαλάτα.
Εκπνοή: Αριστερό ρουθούνι 5″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.
Μπάχια Κούμπακα: 5″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.

Κάντε 12 αναπνοές (6 κύκλους).

Ανάπαυση.


Σημείωση: Μπορεί κανείς να αυξάνει τη διάρκεια της κάθε φάσης αυτής της Πραναγιάμα αρκεί οι δύο φάσεις να έχουν πάντοτε ίση διάρκεια.

Προσοχή: Αυτή η Πραναγιάμα εκτελείται μόνο μετά από συμβουλή και υπό την επίβλεψη ενός δασκάλου της Γιόγκα.

————

Σάμα Βρίτι 5:5:5:5 3 κύκλοι

Καθοδηγούμενη Σάμα Βρίτι

5” : 5”: 5”: 5”, 12 αναπνοές

Σάμα Βρίτι 10:10:10:10 3 κύκλοι

  • Αυτή η Πραναγιάμα λειτουργεί στη βάση των λεκτικών μας εκφράσεων. Το κύριο κέντρο δράσης της είναι στο Nabhi (ομφαλός).

  • Ο στόχος της είναι να καθυστερήσει τις συναισθηματικές δραστηριότητες, μια καθυστέρηση αρκετή για να μην ακολουθήσει ο νους τα συναισθήματα.

  • Η δράση αυτής της Πραναγιάμα δεν γίνεται αισθητή αμέσως, αλλά στην καθημερινή μας ζωή.

  • Αυτή η Πραναγιάμα είναι αποτελεσματική μόνο εάν ο νους είναι συγκεντρωμένος σε ζωτικά σημεία όπως Ναζαγκρά, Κάντα, Χρούνταγια, Νάμπι.

  • Η Σάμα Βρίττι δεν πρέπει να ασκείται όταν κάποιος βρίσκεται υπό συναισθηματικό στρες ή σε καταθλιπτική διάθεση.

  • Η σημασία αυτής της Πραναγιάμα  φαίνεται από το γεγονός ότι είναι μια από τις λίγες Πραναγιάμα με Κούμπακα όσο η Εκπνοή που περιγράφεται στη Γιόγκα.
×
×

Cart