ΣΟΥΡΥΑ ΜΠΕΝΤΑΝΑ

Σούρυα = o Ήλιος, Μπεντάνα = σπάζω, ανοίγω. Η Πραναγιάμα αυτή βοηθά τον ασκούμενο να φτάσει σε μια ενατένιση πέρα από τον Ηλιακό Δίσκο. Διευκολύνει τον διαλογισμό γύρω από τον Δημιουργό.

Βασική Πραναγιάμα: Νάντι Σοντανά.

1η τεχνική

Εισπνοή: Αριστερό ρουθούνι.

Εκπνοή: Δεξί ρουθούνι. (διπλάσια διάρκεια από την Εισπνοή).

Εισπνοή: Δεξί ρουθούνι.

Εκπνοή: Αριστερό ρουθούνι. (διπλάσια διάρκεια από την Εισπνοή).

2η τεχνική

Εισπνοή: Αριστερό ρουθούνι 8″. Συγκέντρωση: Ναζαγκρά.

Άντα Κούμπακα: 32″. Συγκέντρωση: Κάντα Κούπα.

Εκπνοή: Δεξί ρουθούνι 16″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.

Εισπνοή: Δεξί ρουθούνι 8″. Συγκέντρωση : Ναζαγκρά.

Άντα Κούμπακα: 32″. Συγκέντρωση: Κάντα Κούπα.

Εκπνοή: Αριστερό ρουθούνι 16″. Συγκέντρωση: Χρούνταγια.

 

Σούρυα Μπεντάνα 5:20:10 3 κύκλοι

Καθοδηγούμενη Σούρυα Μπεντάνα

5”: 20”: 10”, 12 αναπνοές

Σούρυα Μπεντάνα 8:32:16 3 κύκλοι

  • Η Σούρυα Μπεντάνα (1:4:2) εξαιτίας του κρατήματος που περιέχει, μπορεί να εξασκηθεί μόνο όταν κάποιος έχει τη φυσική και ψυχική ικανότητα να κάνει το κράτημα.
  • Όταν γίνεται με σωστό τρόπο, διατηρείται η σχέση O – CO

  • Δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσει ο ασκούμενος τα εγκεφαλικά κύματα Alpha κατά βούληση.
  • Η τακτική πρακτική της παρέχει κατάλληλο έλεγχο των συναισθηματικών δραστηριοτήτων του νου.

  • Γι’ αυτήν την Πραναγιάμα χρειάζεται πολύ καλή και επαρκή προετοιμασία με συνεχή εξάσκηση των Mudras όπως η Viparitha Karani, Maha Mudra, Ashvini Mudra και Asanas όπως η Badha Kona Asana, Ardha Matsyendra Asana κλπ.

  • Δηλαδή, αυτές που έχουν το κέντρο δράσης τους στη ρίζα της συναισθηματικής μας απόκρισης – τον Ομφαλό (NAABHI).

  • Για να έχετε καλά αποτελέσματα, εξασκηθείτε σε αυτήν την Πραναγιάμα στραμμένες προς την Ανατολή.
×
×

Cart