ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΑΜΑ ΒΡΙΤΙ

  • Καπάλα Μπάτι – 64 αναπνοές, Ουτζάγι Ανουλόμα – 6 κύκλοι, Α.Κ. 10″

  • Μπάστρι – 30 κύκλοι Νάντι Σοντανά (Σάμα Βρίτι) – 6 κύκλοι, Συγκέντρωση Χρούνταγια
  • Μπάστρι – 60 κύκλοι, Νάντι Σοντανά (Σούρυα Μπεντάνα) – 6 κύκλοι 

  • Μπάστρι – 60 κύκλοι Νάντι Σοντανά – 6 κύκλοι, Συγκέντρωση Χρούνταγια
×
×

Cart