ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΟΥΡΥΑ ΜΠΕΝΤΑΝΑ

Αυτή η συνεδρία περιλαμβάνει την Ουτζάγι Πρατιλόμα και την Σούρυα Μπεντάνα

————

  • Καθισμένοι σε Ανάντα Άσανα  ή  Πάντμα Άσανα – 12 αναπνοές, Συγκέντρωση Ναζαγκρά

  • Καπάλα Μπάτι – 32  ή  64 αναπνοές, και στη συνέχεια Ουτζάγι Ανουλόμα – 6 κύκλοι, Α.Κ. 5″,  Συγκέντρωση Κάντα

  • Ουτζάγι Πρατιλόμα – 4 κύκλοι

  • Μπάστρι – 30  ή  60 κύκλοι, και στη συνέχεια Νάντι Σοντανά – 6 κύκλοι, Α.Κ. 5″ ή 10″

  • Μπάστρι – 30  ή  60 κύκλοι, και στη συνέχεια Νάντι Σοντανά (Σούρυα Μπεντάνα) – 6 κύκλοι, Συγκέντρωση Χρούνταγια

  • Νάντι Σοντανά – 6 κύκλοι

  • Παραμείνετε σε καθιστή θέση,
    Συγκέντρωση Χρούνταγια  για περίπου 2 λεπτά
×
×

Cart