ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ

Τρέχουσα κατάσταση
Χωρίς Πρόσβαση
Τιμή
37 EUR
Ξεκίνα Τώρα

Μια αυθεντική πρακτική πραναγιάμα που δε θα βρείτε πουθενά αλλού στο διαδίκτυο!

Εμβάθυνε στην αρχαία γιόγκικη μέθοδο αναπνοής, έλεγξε τον νου και συνειδητοποιήσε την αληθινή σου φύση.

Πρόκειται για τη διδασκαλία του Τ.Κ. Sribhashyam, γιου και μαθητή του Sri T. Krishnamacharya.

Και οι δύο προέρχονται από μια γενεαλογία στην οποία η γνώση μεταδίδεται για 20 γενιές χωρίς διακοπή.

Σε αυτό το εργαστήριο, θα μάθετε:

  • Πως να χρησιμοποιείτε την αναπνοή ως εργαλείο για να κατευθύνετε την πράνα, την ζωτική σας ενέργεια και να ελέγξετε τον νου και το σώμα σας.

  • 7 τεχνικές Πραναγιάμα (Καπάλα Μπάτι, Μπάστρι, Ουτζάγι, Ουτζάγι Ανουλόμα, Ουτζάγι Βιλόμα, Ουτζάγι Πρατιλόμα, Νάντι Σοντανά) από τη διδασκαλία του Τ.Κ. Sribhashyam, γιου και μαθητή του Sri T. Krishnamacharya.
  • Πως γίνεται η τεχνική Ντάρανα και πως εφαρμόζεται στην πραναγιάμα.
  • 5 Συνεδρίες Πραναγιάμα
  • Πως να ενσωματώσετε την πραναγιάμα στην καθημερινή σας πρακτική.